سوالات ومطالب مربوط به  علوم ششم ابتدايي  از فصل اول تا فصل پنجم  درا دامه مطلبادامه مطلب
تاريخ : جمعه ۴ اسفند۱۳۹۱ | 16:26 | نویسنده : قدرت اله محمودلو معاون پرورشی مدارس مرند |
نمونه سوالات درادامه مطلب

گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.orgنمونه اي از استتارادامه مطلب
تاريخ : چهارشنبه ۴ بهمن۱۳۹۱ | 16:31 | نویسنده : قدرت اله محمودلو معاون پرورشی مدارس مرند |
1-ماده اصلی همه کاغذ ها چیست ؟ –

الف ( خاک       ب ( چوب               ج ( سنگ               د ( هیچکدام

سوالات درادامه مطلبادامه مطلب
تاريخ : چهارشنبه ۴ بهمن۱۳۹۱ | 15:46 | نویسنده : قدرت اله محمودلو معاون پرورشی مدارس مرند |
1-جاهای خالی را با توجه به معنای داده شده ، کامل کنید و بنویسید .
فاخت ه : کوکو = ربیع : بهار =
مو ز ون : هماهنگ = مَر غ : چمن و سبزه =ادامه مطلب
تاريخ : چهارشنبه ۴ بهمن۱۳۹۱ | 15:40 | نویسنده : قدرت اله محمودلو معاون پرورشی مدارس مرند |

1_ یک صفحه کلید شامل کدامیک از کلید های زیر می شود؟5/0 نمره

الف)کلیدهای حرفی        ب)کلیدهای اعداد               ج)کلید فاصله           د)همه موارد


برچسب‌ها: سوالات درس فن آوری کلاس ششم دبستان شیخ الاسلا

ادامه مطلب
تاريخ : جمعه ۸ دی۱۳۹۱ | 7:36 | نویسنده : قدرت اله محمودلو معاون پرورشی مدارس مرند |
  • آپلود عکس
  • گوگل رنک